40 let Pětky: výroční GONG

5. skautský oddíl Praha, 1965–2005

Almanach ke čtyřicátým narozeninám pražského 5. skautského oddílu Pětka.

Díky finanční podpoře mnoha Starých flint mohlo na podzim 2020 vyjít druhé vydání vzpomínkové publikace 40 let Pětky: výroční GONG. Tento v pořadí čtvrtý výroční Gong zachycuje pomocí dobových textů průvodním slovem prvních 40 let skautského oddílu, obsahuje encyklopedicky řazené reálie oddílu, seznam členů včetně časové osy oddílové generality, velké množství fotografií s popisky a mnoho jiných informací o oddíle a jeho členech – vše prohledávatelné pomocí obšírného jmenného rejstříku.

2. vydání

 • 40 let Pětky: výroční GONG, 5. skautský oddíl Praha, 1965–2005. Matěj Dlask a kol.
 • Vydáno na podzim 2020.
 • 158 stran, 86 ilustrací, 15 komixových příběhů, 12 mapek táborů, 281 fotografií a opět nepočítaný počet tabulek.
 • Grafická úprava, sazba, popisky obrázků, programování a generování Vít Zýka.
 • Písmo: Latin Modern.
 • Tisk černobílý, formát 228x297 mm a 322x420 mm (tzv. giga verze).
 • Barva obálky: broskvově okrová.
 • Technologie tisku: offset.
 • Tiskárna: Žaket
 • Náklad: 198 kusů standard, 29 kusů s políčky pro podpis vedoucích (z toho 5 s fotografií Pedra, 5 Mývala a 5 Šikoga) a 4 kusy giga verze. 14 výtisků (včetně všech giga verzí) bylo opatřeno podpisy vedoucích oddílu.
 • ISBN: 978-80-270-1136-0.
 • Knihovny: Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna, Vědecká knihovna v Olomouci, Městská knihovna v Praze, Skautský institut a jeho archiv.
Změny oproti prvnímu vydání
 • Nový text
  • Str. 132 (Tělocvična): nové heslo encyklopedie.
  • Str. 156 (Použité prameny): seznam kronik se jmény kompletátorů, vazačů a tvůrců desek.
 • Věcné opravy a doplnění
  • Str. 19 (foto 47): doplněn Česta; foto 48: doplněn Tomáš Stoklas, Wabi, Jezevec a Vláďa.
  • Str. 20 (foto 54): Kuličku nahradil Vydra a zcela vpravo není ani Jíva ani Hardy, ale Chůva.
  • Str. 22 (foto 55): doplněn Kamzík.
  • Str. 22 (foto 56): text 'nadmořskou výškou 1030m nejvýše položeným tábořištěm oddílu.' opraven na 'nadmořskou výškou 1035m přesto nebylo nejvýše položeným tábořištěm oddílu, viz str. 131.'
  • Str. 23 (foto 63): Skřítka nahradil Kulička.
  • Str. 30 (foto 80): doplněn Delfín a Tom-Unkas.
  • Str. 32 (foto 82): doplněni Michal – Knírač a Martin Fouskovi; foto 83: doplněn Stožár a Mamut.
  • Str. 46 (foto 122): doplněn Mik.
  • Str. 55 (foto 150): text 'Foto k 20. výročí oddílu' nahrazen 'Když jsme na výpravě s Jeleny 26. 4. 1986 nestihli vlak, byl čas na skupinové foto'; doplněn David Koucký.
  • Str. 110 (foto 271, skautskooddílový znak): text 'Znak, který ke čtyřicátinám Pětky vytvořil PePa – Josef Přech. Jeho motiv byl použit na vzpomínkový odznáček rozdávaný' nahrazen 'Vzpomínkový odznáček, který podle Pedrova návrhu ke čtyřicátinám Pětky připravil PePa – Josef Přech, a který se rozdával'.
  • Str. 120 (Lakrosová liga): uvedeno celé jméno Ivana Makáska – Medvěda.
  • Str. 120 (Liga Pěti): doplněna jména osobností 'L5': Derviše, Jakuba, Vlada, Jogína a Martina Horkého.
  • Str. 131 (mapy tábořišť): upravena poloha Bezdružic a Horské Kvildy; doplněny nadmořské výšky.
  • Str. 147–150 (seznam členů): doplněn vstup do staršanů, odchod z oddílu, oddílové číslo a přezdívky Slon a Úča.
  • Str. 156: autorem fotografií 240, 241 a 243–248 je Kupík, nikoliv Nick, jak bylo mylně uvedeno.
  • Str. 158 (tiráž): aktualizována WWW adresa 'http://petka.o-ves.net' na 'www.petkapraha.cz, www.petkari.cz'.
  • Str. 158 (tiráž): změna URL: 'http://typokvitek.com' na 'www.zyka.net/typokvitek'; http://www.pragma-ade.com na www.contextgarden.net.
  • Str. 158 (tiráž): doplněno ISBN.
 • Stylistické úpravy
  • Str. 6 (foto 1): text '(Obálka)' nahrazen '(obálka)'; (foto 3) text '40. táborových ohňů zaplálo 13. července, tak jako tento,' nahrazen '40 táborových ohňů zaplálo 13. července na pětkařských táborech; tento'; (foto 4) text 'nesčetných legend' nahrazen 'nesčetných herních legend'.
  • Str. 134 (Tradiční činnost): heslo 'Tradiční oddílová činnost' přejmenováno na 'Tradiční činnost'.
  • Str. 136 (Tradiční činnost na táboře): heslo 'Tradiční oddílová činnost na táboře' přejmenováno na 'Tradiční činnost na táboře'.
  • Str. 142 (úvod Generality): text 'a 1 vedoucí roverů' nahrazen 'a rovery řídil 1 rádce'.
  • Str. 158 (tiráž): změna podtitulu 'Výroční GONG 5. skautského oddílu Pětka Praha' na 'výroční GONG, 5. skautský oddíl Praha, 1965–2005'.
 • Překlepy
  • Str. 1 (titul), str. 158 (tiráž): text 'Výroční GONG' opraven na 'výroční GONG'.
  • Str. 9 (foto 15): text 'k vyhře' opraven na 'k výhře'.
  • Str. 12 (Stádo Ilejů): text 'tak pozdě, Pštrose' oprven na 'tak pozdě, Pštrosi'.
  • Str. 12 (Stádo Ilejů): text 'Co to je ze Ileje' opraven na 'Co to je za Ileje'.
  • Str. 31 (foto 84): text 's vlakovým kodexem' opraven na 's vlajkovým kodexem'.
  • Str. 39 (Óda na Špalíka): verš 'Ty moudrý, statný, rozvážný, veselý, silný, rozvážný' opraven na 'Ty moudrý, smutný, rozvážný, veselý, silný, odvážný'.
  • Str. 50 (foto 139): text 'to jestě netuší' opraven na 'to ještě netuší'.
  • Str. 110 (poslední drb): text 'že se Vopičák se' opraven na 'že se Vopičák'.
  • Str. 121 (Mistr v uzlu): text 'na přesvědčivé rekordmana' opraven na 'na přesvědčivého rekordmana'.
  • Str. 137 (Tři orlí pera): text 'jídlo mě tehdy mně ještě' opraven na 'jídlo mně tehdy ještě'.
 • Grafické změny
  • Obálka: přidán půlený skautský/oddílový znak navržený Pedrem.
  • Náhodné prvky (rámečky a drbníkové ksichtíky): použita jiná pseudonáhodná posloupnost.
  • Stránky na ořezu označeny tak, aby se odlišily stránky věků a encyklopedie.
  • Str. 141: nový volný prostor zaplněn fotografiemi hřbetů kronik.
  • Fotografie: poloautoatické doostření.
 • Statistické změny
  • Počet stránek se navýšil o dvě, z 156 na 158.
  • Počet ilustrací se zvýšil o jednu, z 84 na 85.
  • Počet fotek se zvýšil o dvě, z 291 na 293.
  • Počet odkazů v rejstříku je větší o 155, z 6716 na 6871.
  • Počet odkazovaných osob vzrostl o 8, z 607 na 615.
  • Digitální tisk nahrazen offsetem.

Toto vydání podpořili: Jíva, Mamut, Mýval, Zajíc3; Šikog; Jezevec1, Kalich, Sherlock; Lobo, Vlado; Špalík; Dejmi, Kobra, Mach, Rychlonožka, Stopka; Arfiš, Bobr, Bublina, Dalda, Delfín2, Lyšák, Komár1, Majkl, Nick, Rypín, Šípek; Drezík, Klokan, Mungo, Orko, Pedro, Pit2, Rychlík, Rys2, Sněhulák, Šíp3, Vejce, Zajíc1 a Žom.

Distribuce: vedení oddílu a Vít Zýka – Kvítek, kvitek (#) zyka.net

Errata
 • Tiráž: komixových -> komiksových
 • Jezevec je Petr, Kiwi je Pavel.

1. vydání

 • 40 let Pětky: Výroční GONG 5. skautského oddílu Pětka Praha. Matěj Dlask a kol.
 • Vydáno duben 2006.
 • 156 stran, 84 ilustrací, 15 komixových příběhů, 12 mapek táborů, 279 fotografií a nepočítaný počet tabulek.
 • Grafická úprava, sazba, popisky obrázků, programování a generování Vít Zýka.
 • Písmo: Latin Modern.
 • Tisk černobílý, formát 228x297 mm
 • Barva obálky: žlutě okrová.
 • Technologie tisku: digitální.
 • Tiskárna: VIVAS Prepress a.s.
 • Náklad: 220 kusů.
 • Knihovna: Městská knihovna v Praze.
 • Distribuce: vedení oddílu, náklad rozebrán.

Distribuce: Náklad prvního vydání byl několik let považován za rozebraný. Na podzim 2020 se však objevilo několik původních výtisků!


Pro 5. skautský oddíl Praha Vít Zýka – Kvítek, kvitek(#)zyka.net